Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột năm 2019 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

           Yêu cầu chung:

 • Thuốc, hóa chất diệt côn trùng, chuột: Mới 100 %, chưa qua sử dụng.
 • Dụng cụ xử lý côn trùng, chuột: Mới 100 %, chưa qua sử dụng.
 • Toàn bộ thuốc và hóa chất xử lý phải có xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng, còn hạn sử dụng và có trong danh mục được phép lưu hành bởi cơ quan quản lý nhà nước có chuyên môn liên quan.

Yêu cầu chi tiết:

 • Kiểm soát và diệt côn trùng hàng tháng với tần suất ban ngày (02  lần/tháng), ban đêm (01 lần/tháng).
 • Khử trùng diệt lăng quăng hệ thống cống xung quanh nhà ga hành khách với tần suất 02 lần/tháng.
 • Kiểm soát và diệt chuột hàng tháng với tần suất 04 lần/tháng.
 • Kiểm soát và diệt côn trùng, chuột theo yêu cầu công việc thực tế: Đơn vị cung cấp phải có mặt để xử lý kịp thời khi nhận được Thông báo của Cảng HKQT Cam Ranh.
 • Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
 • Địa điểm thực hiện: Nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh
 • Giá: Đề nghị chào giá trọn gói cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột năm 2019 tại Cảng HKQT Cam Ranh, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT.

Ghi chú: Tổng diện tích kiểm soát côn trùng, chuột tại các khu vực nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Cam Ranh và các khu vực lân cận : 30.700 m2

 • Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán:
 • Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
 • Điều kiện thanh toán: thanh toán theo từng đợt thanh toán hoặc thanh toán một lần trên cơ sở hai bên thỏa thuận khi thương thảo và ký hợp đồng.
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị đóng dấu.
 1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
 • Thời gian đăng tải thông báo mời chào giá: Ngày 21 tháng 09 năm 2019
 • Thời gian gửi hồ sơ báo giá: 16h 00 ngày 24 tháng 09 năm 2019
 •  Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

      Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh

      Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

      Email: vpchkcxr@gmail.com

 1. Thông tin liên hệ:
 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 • Phòng Kế hoạch tài chính.
 • Tel: 0983735799
 • Người liên hệ: Ông Lê Hòa Khánh – Chuyên viên Kế hoạch.
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Có số năm hoạt động kinh doanh tối thiểu: 04 năm
 • Có tối thiểu 02 hợp đồng tương tự cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột với giá trị 200 triệu đồng.
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Tải thông báo tại đây.