Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo quy định cho Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

 • Yêu cầu đối với dịch vụ:
 • Yêu cầu chung:
  • Thời hạn có giấy phép môi trường: Tối thiểu 60 ngày làm việc (không tính ngày thứ 7, chủ nhật).
  • Thời hạn vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành vận hành thử nghiệm: Tối thiểu 120 ngày làm việc (không tính ngày thứ 7, chủ nhật).
 • Yêu cầu chi tiết: Vui lòng tải tại đây.
 • Thời gian thực hiện công việc: 180 ngày làm việc (không tính ngày thứ 7, chủ nhật)
 • Giá: Đề nghị chào giá hạng mục “Thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho Cảng HKQT Cam Ranh” trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiên chào giá, thanh toán: VNĐ
 • Thanh toán:
  • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
  • Phương thức thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 02 bên.
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ chào giá. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu (nếu có)

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

 • Thời hạn đăng tải hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ 00 ngày 26/09/2022 đến 9 giờ 00 ngày 29/09/2022
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 9 giờ 00, ngày 29/09/2022.
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  • Địa chỉ: Phòng Văn thư – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Phường Cam Nghĩa – thành phố Cam Ranh.
  • Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918                    Fax: (0258) 3989908 / 3989906
 • Email: vpchkcxr@gmail.com

3. Thông tin liên hệ:

 • Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 • Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.
 • Người liên hệ:
  • Ông Nguyễn Ngọc Long – Phó Trưởng phòng KTHT – Tel: 0917.341.299
  • Ông Phạm Ngọc Khánh – Chuyên viên môi trường – Tel: 033.934.7617

​​​​​​​4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP