TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG QT CAM RANH

Số: 1173/TB-CHKQTCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Cam Ranh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC KINH DOANH

Hạng mục: Hợp tác kinh doanh tại vị trí mặt bằng B3A, J7, F3A kinh doanh dịch vụ đóng gói hành lý tại Cảng HKQT Cam Ranh

 

 

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời tham gia hợp tác kinh doanh hạng mục: “Hợp tác kinh doanh tại vị trí mặt bằng B3A, J7, F3A kinh doanh dịch vụ đóng gói hành lý tại Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các đối tác quan tâm thực hiện theo các yêu cầu sau:

 1. Yêu cầu về hồ sơ mời tham gia:
 • Giá mua hồ sơ mời tham gia: 550.000 VNĐ/bộ (Đã bao gồm VAT 10%) từ thời điểm đăng tải đến trước thời hạn nộp hồ sơ đề xuất.
 •  Thời gian hợp tác: 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 •  Địa điểm thực hiện: Cảng HKQT Cam Ranh.
 • Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ (Việt Nam đồng), không chấp nhận chào loại đồng tiền khác.
 • Thời gian hiệu lực của hồ sơ đề xuất: 90 ngày kể từ thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đề xuất.
 1. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ mời tham gia, hồ sơ đề xuất:
 • Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia: Từ 09h00 ngày 03/07/2023 đến trước 09h00 ngày 10/07/2023.
 • Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất: Trước 09h00 ngày 10/07/2023.
 • Phương thức mua hồ sơ mời tham gia và nộp hồ sơ đề xuất: Trực tiếp.
 • Địa điểm mua hồ sơ mời tham gia: Phòng Kế hoạch tài chính - Văn Phòng Cảng HKQT Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Phòng văn thư – Văn Phòng Cảng HKQT Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 1. Yêu cầu khi nộp trực tiếp hồ sơ đề xuất:
 • Giấy giới thiệu có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty (bản gốc).
 • CMND/CCCD người tham gia mua HSMTG và nộp hồ sơ đề xuất (bản sao)
 1. Thông tin liên hệ:.
   

Chi tiết tại đây