Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: “Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
 •  Khối lượng thực hiện: Vui lòng tải tại đây
 • Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 • Địa điểm thực hiện: Nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh
 • Giá trị chào giá: Đề nghị nhà cung cấp chào giá trọn gói hạng mục: “Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022” đã bao gồm thuế GTGT, phí nhân công và các chi phí khác để thực hiện hợp đồng.
 • Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ, không chấp nhận chào loại đồng tiền khác.
 • Thanh toán:

+  Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

+  Điều kiện thanh toán: Thực hiện thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế theo từng tháng.(Có biên bản nghiệm thu xác nhận giữa hai bên)

 • Thời gian hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
 1. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ chào giá:
 • Thời hạn đăng tải hồ sơ chào giá: Từ 08  giờ 00 ngày 21/09/2022 đến 09 giờ 00 ngày 26/09/2022
 • Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Trước 09h00 ngày 26/09/2022
 • Phương thức nộp hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Văn thư - Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 1. Thông tin liên hệ:
 • Phòng Kỹ thuật Hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.
 • Tel: (0258) 3989988  
 • Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Trưởng Phòng KTHT - Tel: 0917.341.299, ông Phạm Ngọc Khánh – Chuyên viên môi trường – Tel: 033.934.7617
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với tính chất của hạng mục. (Bản sao)
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
 • Các yêu cầu năng lực, kinh nghiệm khác: Vui lòng tải tại đây