Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ phun khử khuẩn làm sạch môi trường không khí nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid - 19 năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
 • Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp:

Hóa chất xử lý khử khuẩn:

 • Mới 100 %, chưa qua sử dụng.
 • Năm sản xuất: 2021 trở về sau
 • Hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất.
 • Hóa chất xử lý có xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng, còn hạn sử dụng; được kiểm định, có trong danh mục được cấp phép đăng ký lưu hành bởi cơ quan quản lý nhà nước có chuyên môn liên quan theo quy định của pháp luật (có bản cam kết thực hiện của đơn vị cung cấp).

Tần suất xử lý khử khuẩn:

 • Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng
 • Ngoài ra khi có yêu cầu theo công việc thực tế, đơn vị cung cấp phải có mặt tại Cảng HKQT Cam Ranh trong vòng 04 (bốn) giờ đồng hồ để xử lý kịp thời sau khi nhận được Thông báo.
 • Quy mô thực hiện: Vui lòng tải tại ĐÂY
 • Thời gian thực hiện dịch vụ: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng được ký và có hiệu lực.
 • Khảo sát hiện trường: Các cơ quan, đơn vị được khuyến khích liên hệ Cảng HKQT Cam Ranh đi khảo sát hiện trường nhằm phục vụ lập báo giá chi phí dịch vụ nêu trên. Thời gian khảo sát vào ngày 10 tháng 03 năm 2023 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm thực hiện: Cảng HKQT Cam Ranh
 • Giá: Đề nghị chào giá trọn gói cung cấp dịch vụ phun khử khuẩn làm sạch môi trường không khí nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid - 19 năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT.
 • Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán:
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 • Điều kiện thanh toán: Thanh toán hàng tháng sau khi hoàn thành và nghiệm thu công việc vào cuối tháng.
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị đóng dấu.
 1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
 • Thời gian phát hành hồ sơ chào giá:  ngày 09 tháng 03 năm 2023
 • Thời hạn gửi hồ sơ báo giá: 10 h 00 ngày 15 tháng 03 năm 2023
 •  Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

      Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh

      Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

      Email: vpchkcxr@gmail.com

 1. Thông tin liên hệ:
 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 • Người liên hệ:
 • Phòng Điều hành sân bay (Ông Trần Xuân Thảo - Tel: 090.6098.789)
 • Phòng Kế hoạch tài chính (Ông Lê Hòa Khánh - Tel: 098.3735.799)
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp, quyết định thành lập đơn vị/tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến hạng mục thực hiện.
 • Có số năm hoạt động tối thiểu: 05 năm.
 • Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với thời gian thực hiện 12 tháng về việc cung cấp dịch vụ phun khử khuẩn làm sạch môi trường không khí nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid - 19 mà đơn vị cung cấp đã hoàn thành toàn bộ với quy mô (khối lượng) thực hiện tối thiểu ≥ 52.110 m3 (gửi kèm theo hợp đồng tương tự Biên bản nghiệm thu dịch vụ hoặc hóa đơn VAT).
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.