Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Cung cấp Văn phòng phẩm năm 2023 tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi báo giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về báo giá:

-    Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ: Cung cấp văn phòng phẩm hàng Quý cho Cảng Hàng Không Quốc Tế Ranh (chi tiết vui lòng tải tại ĐÂY).

 • Thời gian, địa điểm giao hàng/thực hiện dịch vụ: Văn Phòng Phẩm được giao trong vòng 120 phút khi Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh có yêu cầu, giao tại Văn Phòng Cảng – Cảng hàng không Quốc Tế Cam Ranh, địa chỉ: Sân bay cam ranh, P.Cam nghĩa, TP.Cam Ranh, T.Khánh Hòa.
 • Giá: Đề nghị chào giá trọn gói, bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT, chi phí giao hàng. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán: chuyển khoản.

-    Phương thức thanh toán: Văn phòng phẩm giao sẽ được ký nhận và lập bảng kê chi tiết theo từng lần phát sinh, đơn vị cung cấp sẽ xuất hóa đơn GTGT dựa trên bảng kê chi tiết hàng hóa đã giao cho Cảng HKQT Cam Ranh sau khi hai bên xác nhận và Cảng HKQT Cam Ranh sẽ thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hóa đơn GTGT kèm bảng kê chi tiết.

 • Hiệu lực báo giá: 12 tháng kể từ ngày báo giá.
 • Báo giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị đóng dấu (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá:

 -   Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 09 tháng 01 năm 2023.

-   Thời hạn gửi báo giá:15h00 ngày 09/01/2023 đến 15h00 ngày 12/   01/2023.

 • Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ.
 • Địa điểm nhận báo giá:

Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh.

Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Email: vpchkcxr@gmail.com.

3.  Thông tin liên hệ:

 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 • Phòng Kế hoạch tài chính.
 • Tel: 0258.3989999.
 • Người liên hệ: Ông Lê Minh Thủy  – Kế toán viên.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP