TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG QT CAM RANH

Số:……./TB-CHKQTCR

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

              Cam Ranh, ngày      tháng      năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với vật tư cung cấp:

+ Vật tư cung cấp: Mới 100 %, chưa qua sử dụng.

+ Vật tư phải có chủng loại, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.

+ Quy mô vật tư cung cấp: Theo bảng số 01 đính kèm.

Ghi chú: Số lượng vật tư cung cấp theo danh mục tại bảng số 01 là số lượng dự kiến, phân bổ đều cho 12 tháng, có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc thực tế tại Cảng HKQT Cam Ranh.

+  Cam kết cung cấp toàn bộ vật tư có chủng loại, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.

      +  Cam kết cung ứng vật tư đến Cảng HKQT Cam Ranh trong vòng 48h sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. 

+ Thời gian thực hiện: 12 tháng.

+ Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

+ Giá: đề nghị chào giá trọn gói cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023 đã bao gồm toàn bộ thuế phí, thuế GTGT và các chi phí liên quan khác để thực hiện.

+ Đồng tiền thanh toán: VNĐ

+ Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Phương thức thanh toán: Thanh toán từng tháng trên cơ sở khối lượng vật tư thực tế bàn giao, nghiệm thu giữa hai bên.

+ Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

+ Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 17 tháng 02 năm 2023

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10 h 00 ngày 22 tháng 02 năm 2023.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng văn thư Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thông tin liên hệ:

- Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.

- Người liên hệ: Trần Văn Đông – Phòng Kỹ thuật hạ tầng

- SĐT: 090 354 5082

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

 

 

Nơi nhận:

-  Đơn vị cung cấp;

-  Lưu VT.

-  Đính kèm: Biểu mẫu Đơn chào hàng, Bảng giá chào, Bảng quy mô cung cấp.

    GIÁM ĐỐC

 

Thông tin chi tiết tại đây