Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua sắm hóa chất cho Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller và Hệ thống xử lý nước thải 06 tháng đầu năm 2022 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
 • Yêu cầu đối với hàng hóa:

+ Yêu cầu chung:

 • Hóa chất mới 100% chưa qua sử dụng.
 • Năm sản xuất: 2020 trở về sau.
 • Có giấy tờ chứng nhận xuất xứ, chất lượng hàng hóa đối với các loại hóa chất nhập khẩu

+ Yêu cầu chi tiết:

Stt

Tên sản phẩm

Thông số Kỹ thuật

ĐVT

Số lượng

Xuất xứ

1

Hóa chất Spectrus

NX1100

Dạng dung dịch

 Đóng can 25kg/thùng

kg

200

Trung Quốc

2

Hóa chất Javel

NaOCl 10%

Dạng dung dịch

Đóng can 30kg/thùng

kg

720

Việt Nam

3

Hóa chất Chlorine

Chlorine 70%

Đóng thùng 45kg

kg

900

Nhật Bản

 • Thời gian thực hiện giao hàng: 07 ngày kể từ khi ký hợp đồng.
 • Địa điểm thực hiện: Nhà ga T1 – Cảng HKQT Cam Ranh.
 • Giá: Đề nghị chào giá hạng mục “Mua sắm hóa chất cho Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller và Hệ thống xử lý nước thải 06 tháng đầu năm 2022 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh” trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiên chào giá, thanh toán: VNĐ.

Thanh toán:

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ chào giá.

Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu (nếu có).

2.Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 08 giờ 30 ngày 20/12/2021.

 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Địa chỉ: Phòng Văn thư – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Phường Cam Nghĩa – thành phố Cam Ranh.

Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918                    Fax: (0258) 3989908 / 3989906

Email: vpchkcxr@gmail.com

3.Thông tin liên hệ:

 • Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 • Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.
 • Tel: 033.9347.617.
 • Người liên hệ: Ông Phạm Ngọc Khánh – Chuyên viên môi trường

4.Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
  •  

   Nơi nhận:

   - Lưu VT, P.KTHT (Kh,01b).

    GIÁM ĐỐC