Cảng HKQT Cam Ranh tổ chức mời khảo sát hạng mục “Sửa chữa và sơn thân vỏ đối với xe 29 chỗ 79B-011.86 và xe 47 chỗ 79B-010.76 của Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm và thực hiện khảo sát theo các yêu cầu sau đây:

  1. Yêu cầu công việc:
  • Khảo sát và tư vấn thực hiện hạng mục “Sửa chữa và sơn thân vỏ đối với xe 29 chỗ 79B-011.86 và xe 47 chỗ 79B-010.76 của Cảng HKQT Cam Ranh”;
  1. Thời gian khảo sát: Từ 7h30 đến 19h30 ngày 13/09/2023.
  2. Địa điểm khảo sát: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hoặc tại địa chỉ Văn phòng 86 Trần Phú – P.Lộc Thọ - TP.Nha Trang -Khánh Hòa.
  3. Thông tin liên hệ: Ông: Tạ Hồng Quảng. Điện thoại liên hệ: 0905.160.533, email: kimquang168cxr@gmail.com.
  4. Địa chỉ nhận phản hồi tư vấn của các đơn vị khảo sát:
  • Phương thức nhận thông tin: Gửi qua email vpchkcxr@gmail.com hoặc trực tiếp theo địa chỉ:

+ Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh

+ Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.

  1. Yêu cầu đối với đơn vị khảo sát:
  • Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
  • Có kinh nghiệm trong việc sửa chữa, sơn thân vỏ các phương tiện/xe ô tô.

Chi tiết tại đây