Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
 • Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp:

Yêu cầu chung:

 • Thuốc, hóa chất diệt côn trùng, chuột: Mới 100 %, chưa qua sử dụng.
 • Dụng cụ xử lý côn trùng, chuột: Mới 100 %, chưa qua sử dụng.
 • Toàn bộ thuốc và hóa chất xử lý phải có xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng, còn hạn sử dụng và có trong danh mục được phép lưu hành bởi cơ quan quản lý nhà nước có chuyên môn liên quan (có bản cam kết thực hiện của đơn vị cung cấp)

Yêu cầu chi tiết:

 • Kiểm soát và diệt côn trùng (véc tơ truyền bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián ….) hàng tháng với tần suất 04 lần/tháng.
 • Khử trùng diệt lăng quăng hệ thống cống xung quanh nhà ga hành khách với tần suất 02 lần/tháng.
 • Kiểm soát và diệt chuột hàng tháng với tần suất 04 lần/tháng.
 • Kiểm soát và diệt côn trùng (véc tơ truyền bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián ….), chuột theo yêu cầu công việc thực tế: Đơn vị cung cấp phải có mặt để xử lý kịp thời khi nhận được Thông báo của Cảng HKQT Cam Ranh.
 • Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng được ký và có hiệu lực.
 • Địa điểm thực hiện: Cảng HKQT Cam Ranh
 • Giá: Đề nghị chào giá trọn gói cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT.

Ghi chú: Tổng diện tích kiểm soát và diệt côn trùng, chuột năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh : 30.700 m2

(Chi tiết tải tại đây)

 • Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán:
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị đóng dấu.
 1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
 • Thời gian phát hành hồ sơ chào giá:  ngày 13 tháng 12 năm 2022
 • Thời hạn gửi hồ sơ báo giá: 10 h 00 ngày 16 tháng 12 năm 2022
 •  Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

      Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh

      Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

      Email: vpchkcxr@gmail.com

 1. Thông tin liên hệ:
 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 • Người liên hệ:
 • Phòng Kỹ thuật hạ tầng (Ông Nguyễn Ngọc Long – Phó trưởng phòng Kỹ thuật hạ tầng – Tel: 091.734.1299)
 • Phòng Kế hoạch tài chính (Ông Lê Hòa Khánh – Chuyên viên Kế hoạch - Tel: 098.3735.799)
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp, quyết định thành lập đơn vị/tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến hạng mục thực hiện.
 • Có số năm hoạt động tối thiểu: 04 năm
 • Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát và phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại các khu vực cửa khẩu, khu vực hạn chế theo quy định của pháp luật.
 • Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với thời gian thực hiện 12 tháng về việc cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột mà đơn vị cung cấp đã hoàn thành toàn bộ với giá trị tối thiểu ≥ 175 triệu đồng.
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP