Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạn chế hạng mục: “Mua sắm vật tư dự phòng 06 tháng cuối năm 2024 sửa chữa các hư hỏng thường xuyên của hệ thống trang thiết bị nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

  1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu chung:

  • Hàng hóa đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
  • Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với các vật tư cung cấp;
  • Có giấy cam kết chất lượng sản phẩm đối với các vật tư cung cấp;

- Yêu cầu chi tiết đối với hàng hóa cung cấp: Kèm theo bảng quy mô chi tiết. Vui lòng tải tại ĐÂY

- Thời gian thực hiện hạng mục: 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

- Địa điểm thực hiện: Sân bay Cam Ranh - Phường Cam Nghĩa - Tp Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa;

- Giá: Đề nghị chào giá hạng mục “Mua sắm vật tư dự phòng 06 tháng cuối năm 2024 sửa chữa các hư hỏng thường xuyên của hệ thống trang thiết bị nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh”, đã bao gồm toàn bộ thuế và các chi phí khác. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ;

- Thanh toán:

  • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản;
  • Phương thức thanh toán: Thanh toán trên cơ sở hai bên thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng.

- Có cam kết bảo hành hành hóa tối thiểu 12 tháng;

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ chào giá;

- Các đơn vị thực hiện chào giá theo biểu mẫu đính kèm thông báo này;

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu (nếu có).

  1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành thông báo chào giá: Ngày 18 tháng 06 năm 2024;

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 06 năm 2024;

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, ngoài bì thư chào giá ghi rõ: Hồ sơ chào giá hạng mục “Mua sắm vật tư dự phòng 06 tháng cuối năm 2024 sửa chữa các hư hỏng thường xuyên của hệ thống trang thiết bị nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh”;

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

    + Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh;

    + Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

    + Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918;

    + Email: Vanthu.cxr@acv.vn.

  1. Thông tin liên hệ:

- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng – Cảng HKQT Cam Ranh;

- Người liên hệ: Ông Lê Ngọc Chinh – Đội phó Đội Bảo trì hạ tầng;

- Tel: 0905398023.

  1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;