THÔNG BÁO MỜI THAM GIA
Lựa chọn đơn vị nhượng quyền khai thác tại nhà ga hành khách đối với 
hoạt động vận tải bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2022

Kính gửi:  Các Đơn vị có ngành nghề kinh doanh khai thác taxi/ô tô

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-CHKQTCT ngày 04/7/2022 của Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch và ban hành hồ sơ mời tham gia lựa chọn đơn vị nhượng quyền khai thác tại nhà ga hành khách đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2022.
Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn đến các đơn vị có ngành nghề kinh doanh khai thác taxi/ô tô, cụ thể như sau:
1.    Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ quy hoạch 01 vị trí ưu tiên đón khách tại làn đường ưu tiên nhà ga đến để cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe Taxi/ô tô.
2.    Kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:
+    Phát hành hồ sơ mời tham gia lựa chọn: Từ 07g30 ngày 07/7/2022 đến 16g30 ngày 14/7/2022.
+    Tiếp nhận hồ sơ đề xuất, thu tiền đảm bảo tham gia lựa chọn, xem sản phẩm lựa chọn: kể từ ngày 7g30 ngày 07/7/2022 đến trước 16g30 ngày 14/7/2022.
+    Hạn nộp hồ sơ đề xuất: trước 16g30 ngày 14/7/2022.
+    Đánh giá hồ sơ đề xuất: trước 11g30 ngày 15/7/2022.
+    Tổ chức đấu giá công khai: từ 14g ngày 18/7/2022.
+    Thương thảo hợp đồng: 09g ngày 19/7/2022
+    Thẩm định kết quả lựa chọn, ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn: Từ ngày 19/7/2022 - 20/7/2022.
+    Thông báo kết quả lựa chọn: Ngày 20/7/2022.
+    Thương thảo hoàn thiện, ký kết hợp đồng: 22/7/2022.
+    Thời gian thực hiện hợp đồng:  05 tháng, từ ngày 01/8/2022 - 31/12/2022.
Chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, số 179B đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
    Điện thoại: 0292 3844301;  Fax: 0292 3744584
    Email: lienhe@canthoairport.com 
    Website: http://www.canthoairport.com