1. Hành khách phải có mặt trước giờ khởi hành ít nhất là 90 phút để làm thủ tục hàng không.
 2. Hành khách sẽ đến 1 trong 24 quầy thủ tục để làm thủ tục chuyến bay. Trong đó quầy số 01 đến số 12 làm thủ tục cho các chuyến bay đi Quốc tế. Quầy 13 - 24 làm thủ tục cho các chuyến bay đi Quốc nội. Khách hạng thương gia, khách có thẻ Bạch kim, thẻ vàng, thẻ Titan, thẻ Elite Plus, thẻ Elite, thẻ liên minh SKY TEAM sẽ được làm thủ tục tai các quầy riêng .
 3. Hành khách không có hành lý ký gửi có thể làm thủ tục tại Quầy không hành lý ký gửi.
 4. Hành khách vui lòng chuẩn bị vé và giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục tại các quầy thủ tục hàng không.
 5. Sau khi hoàn tất thủ tục hàng không quý khách sẽ làm thủ tục kiểm tra an ninh để vào phòng chờ.
 6. Hành khách sẽ ra máy bay trước giờ khởi hành 30 phút :
  + Đối với chuyến bay quốc tế hành khách sẽ ra máy bay qua các cửa có số từ 01 - 04.
  + Đối với chuyến bay quốc nội hành khách sẽ ra máy bay qua các cửa có số từ 05 - 08.
  Bằng xe bus hoặc cầu ống dẫn khách.