Lựa chọn Đơn vị nhượng quyền khai thác tại nhà ga hành khách đối với hoạt động vận tải bằng xe ôtô tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2022

 

              Kính gửi: Các Đơn vị có ngành nghề kinh doanh khai thác taxi/ôtô

   

Căn cứ Thông báo số 579/TB-CHKQTCT ngày 04/7/2022 về việc mời tham gia lựa chọn Đơn vị nhượng quyền khai thác tại nhà ga hành khách đối với hoạt động vận tải bằng xe ôtô tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cần Thơ năm 2022. (Theo đó thời gian bán hồ sơ kể từ 07g30 ngày 07/7/2022 đến 16g30 ngày 14/7/2022).

Cảng HKQT Cần Thơ thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian bán hồ sơ tham gia lựa chọn, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian bán hồ sơ tham gia lựa chọn từ 07g30 ngày 18/7/2022 đến trước 16g30 ngày 22/7/2022 (trong giờ hành chính), tại Văn phòng Cảng - Nhà Điều hành Cảng HKQT Cần Thơ.

- Thời gian nhận hồ sơ tham gia lựa chọn: trước 16g30 ngày 22/7/2022 (trong giờ hành chính), tại Văn phòng Nhà Điều hành - Cảng HKQT Cần Thơ.

- Thông báo kết quả chấm hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn: ngày 25/7/2022.

- Đóng tiền đặt trước - Các đơn vị có hồ sơ tham gia lựa chọn được đánh giá là “Đạt”: Trước 16g00 ngày 26/7/2022.

- Thời gian tổ chức đấu giá: từ 14g 00, ngày 27/7/2022.

- Thông báo kết quả đấu giá: trong ngày 27/7/2022.

Chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Cảng - Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Số 179B Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3844.301;   Fax:  0292.3744.584

Website: http://www.canthoairport.com

E-mail: lienhe@canthoairport.com