Quý khách chọn mạng WIFI: SanBayCanTho (VNPT free) để sử dụng miễn phí.