Ngày 30/11/2022 vừa qua, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã tổ chức buổi diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp năm 2022 – Tình huống  Nhân viên quan sát màn hình máy soi hàng hóa phát hiện chất nổ trong bưu gửi”. Đây là buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực đối phó, xử lý ban đầu khi có hành vi can thiệp bất hợp pháp xảy ra trong hoạt động; kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành cơ chế tham mưu, chỉ huy, công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện của Ban chỉ huy khẩn nguy Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đồng thời duy trì công tác phối hợp giữa các lực lượng của Ban Chỉ huy khẩn nguy Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ với các lực lượng của Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố Thành phố Cần Thơ

Để chuẩn bị tốt công tác diễn tập, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch diễn tập và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Ban chỉ đạo, chỉ huy diễn tập và các đơn vị tham gia diễn tập, thực hiện theo đúng kế hoạch.

Buổi diễn tập nhìn chung đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra, đảm bảo tuyệt đối các nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn hàng không, an ninh trật tự tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

 

 

Nguồn : Cảng Hàng Không Quốc Tế Cần Thơ.