QUẦY THÔNG TIN TRỢ  GIÚP

        Hành khách vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi tại các quầy thông tin trợ giúp khi có thắc mắc hoặc cần được giúp đỡ.

        Vị trí: Cửa vào Ga đi- Cảng hàng không Côn Đảo