CẢNG HÀNG KHÔNG CÔN ĐẢO TỔ CHỨC DIỄN TẬP

PHƯƠNG ÁN TÌM KIẾM CỨU NẠN TÀU BAY TẠI KHU VỰC CÓ ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP

            Thực hiện hướng dẫn quy định về dịch vụ cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam, nhằm giúp cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Côn Đảo nắm bắt những kỹ năng cơ bản và xử lý tình huống khi thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tàu bay tại khu vực có địa hình phức tạp, đồng thời nâng cao khả năng tác nghiệp cho lực lượng chữa cháy chuyên ngành và năng lực chỉ huy điều hành, phối hợp có hiệu quả với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an huyện Côn Đảo.

            Cảng hàng không Côn Đảo đã phối hợp cùng các cơ quan đơn vị hoạt động tại cảng và Đội Phòng cháy chữa cháy huyện Côn Đảo xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức và tiến hành diễn tập Phương án tìm kiếm cứu nạn cứu nạn tàu bay tại khu vực có địa hình phức tạp vào ngày 14/05/2024.

Cuộc diễn tập đã bám sát các nội dung theo kịch bản, đảm bảo phương tiện, trang thiết bị, nhân lực và đảm bảo an toàn. Ban chỉ huy Thực hành Phương án tìm kiếm cứu nạn cứu nạn tàu bay tại khu vực có địa hình phức tạp đã thể hiện việc thống nhất về cơ chế vận hành, điều hành chỉ huy, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Cảng hàng không Côn Đảo với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Qua công tác diễn tập, Cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Côn Đảo đã nắm được quy trình, thao tác thực hiện cũng như đảm bảo nguồn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị.... sẵn sàng ứng phó khi tình huống khẩn nguy xảy ra, rút kinh nghiệm cập nhật phương án khẩn nguy đã xây dựng./.

Tin bài: Cảng hàng không Côn Đảo!