Hiện nay Cảng hàng không Điện Biên chưa có khu vui chơi dành cho trẻ em.