Cảng hàng không Điện Biên cung cấp nước uống miễn phí tại nhà ga hành khách:

Số lượng trụ nước uống miễn phí tại các khu vực cách ly nhà ga: 03 vị trí tại ga đến quốc nội và phòng chờ quốc nội (ga đến 01; phòng chờ 02 ).