CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

Trụ sở: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ​xã Phú Minh - huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24.3886.5047 - Số fax: (+84) 24.3886.5540

Email: vanthu.han@acv.vn