Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá cung cấp dịch vụ "Mua 02 ống cấp khí nóng tàu bay của xe khởi động khí GUINAUL GS 300"

Nội dung chi tiết tại đây.