Khi có nhu cầu cần giải đáp những thông tin về giờ cất, hạ cánh của các chuyến bay đi và đến, hướng dẫn quy trình, thủ tục hàng không, các bộ phận liên quan trong dây truyền phục vụ hàng không tại Cảng HKQT Phú Bài, hành khách có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận giải đáp thông tin ở nhà ga đến hoặc liên hệ qua điện thoại với bộ phận giải đáp thông tin của Cảng HKQT Phú Bài.