Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Mua sắm, sửa chữa Camera tại nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài”.

Nội dung Thông báo mời chào giá

Nội dung chi tiết Thông báo mời chào giá tại đây.