Thông báo chào giá về việc mua sắm vật tư thay thế, sửa chữa cho hệ thống phát thanh công cộng nhà ga T1- Cảng HK Phù Cát năm 2022