Cảng hàng không Phù Cát - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thông báo mời chào giá: Sửa chữa và bổ sung màn hình hiển thị thông tin chuyến bay.

Thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị tải về theo đường link dưới đây:

Thông báo mời chào giá hạn chế cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống đèn hiệu sân bay