Thông báo chào giá hạn chế - Thuê đơn vị ngoài sửa chữa hệ thống ATS tại CHK Phù Cát