Thông báo chào giá Quan trắc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của nhà ga hành khách - Cảng hàng không Phù Cát