Thông báo chào giá V/v mua sắm sửa chữa hệ thống chiếu sáng nhà ga T1, T2, Khu nhà nghỉ ca - Cảng HK Phù Cát