Thông báo chào giá Về việc Gia hạn bản quyền phần mềm Fortinet FG-500E Bundle UTP và phần mềm Commvault thời hạn 1 năm