Thông báo mời chào giá bảo dưỡng sửa chữa hệ thống máy lạnh trung tâm, máy lạnh cục bộ nhà ga T1 - Cảng hàng không Phù Cát năm 2021