Thông báo mời chào giá bảo dưỡng sửa chữa hệ thống xử lý nước thải - Cảng hàng không Phù Cát năm 2021