Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư, phụ tùng, bảo dưỡng TTB MĐ đợt II 6 tháng cuối năm 2022 - Cảng hàng không Phù Cát