Thông báo mời chào giá gói thầu Cung cấp vật tư, phụ tùng, sửa chữa, thay thế xe nhân viên Cảng hàng không Phù Cát