Thông báo mời chào giá: Gói thầu mua sắm lốp cho xe kéo đẩy tàu bay và phụ tùng cho xe nâng