Thông báo mời chào giá rộng rãi về việc cung cấp 06 lốp xe đầu đẩy tàu bay - Cảng hàng không Phù Cát