Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế khối ECM động cơ trên máy phát điện Caterpillar 1000KVA số 01 – Cảng hàng không Phù Cát