Thông báo mời chào giá về việc chăm sóc cây xanh năm 2023 tại Cảng hàng không Phù Cát