Thông báo mời chào giá về việc cung cấp 02 chổi xe quét hút SCHMIDT AS 990 - Cảng hàng không Phù Cát năm 2023