Thông báo mời chào giá Về việc "Cung cấp vật tư, bảo dưỡng, sữa chữa TTB 06 tháng đầu năm 2024 - Cảng hàng không Phù Cát"