Thông báo mời chào giá về việc cung cấp vật tư, phụ tung sửa chữa thay thế xe nhân viên 77B 009-29 tại Cảng hàng không Phù Cát