Thông báo mời chào giá về việc mua sắm 06 camera IP giám sát an ninh để lắp đặt bổ sung tại ga đến nhà ga T1 – Cảng hàng không Phù Cát