Thông báo mời chào giá về việc mua sắm các bóng đèn để sửa chữa, thay thế hệ thống đèn hiệu khu bay – Cảng hàng không Phù Cát năm 2023