Thông báo mời chào giá về việc mua sắm các van xả cầu trực tiếp để thay thế, sửa chữa tại các nhà vệ sinh nhà ga T1 – Cảng hàng không Phù Cát năm 2023