Thông báo mời chào giá về việc mua sắm các vật tư điện để sửa chữa thay thế hệ thống điện tại hai tổ đài dẫn đường NDB500 K1, NDB2000 K2 - Cảng hàng không Phù Cát năm 2021