Thông báo mời chào giá về việc Mua sắm Mastic chèn khe co dãn để trám vá đường cất hạ cánh và các đường lăn - Cảng hàng không Phù Cát năm 2022