Thông báo mời chào giá về việc mua sắm mới các thanh dò kim loại cầm tay tại Phòng ANHK - Cảng hàng không Phù Cát