Thông báo mời chào giá về việc mua sắm quạt chắn gió, quạt cây, quạt treo tường làm mát tại Cảng hàng không Phù Cát năm 2022