Thông báo mời chào giá về việc mua sắm vật tư dự phòng sửa chửa hệ thống cấp nước sinh hoạt nhà ga - Cảng hàng không Phù Cát