Thông báo mời chào giá về việc mua sắm vật tư, linh kiện thay thế, sửa chữa cho các thiết bị bộ đàm cầm tay của các phòng, tổ tại Cảng hàng không Phù Cát